geld lenen

Rekenvoorbeelden PlusKrediet

Theoretische looptijd en totale prijs van het krediet

Bij het berekenen van de theoretische looptijd en voor de berekening van de totale prijs van het krediet wordt er van uitgegaan dat:
 1. de kredietlimiet geheel wordt opgenomen;
 2. geen verdere opnamen meer worden verricht;
 3. de kredietlimiet ongewijzigd blijft;
 4. de maandlasten noch vervroegd noch vertraagd worden voldaan;
 5. de rente ongewijzigd blijft.
U kunt als volgt berekenen hoeveel de totale prijs van het krediet bedraagt bij afwikkeling overeenkomstig de betalingsregeling. In voorbeeld 1 bedraagt de kredietlimiet €5.000,-, de maandlast €100,- en de theoretische looptijd 68 maanden.
De totale prijs van het krediet bedraagt in dit voorbeeld 68 × €100,- = €6.800,-.
De hierin begrepen kredietvergoeding bedraagt dan €6.800,- − €5.000,- = €1.800,-.

Tarieven

Onderstaand geven we u een aantal voorbeelden van kredietbedragen met bijbehorende maandlasten. De in deze voorbeelden genoemde rentepercentages gelden uitsluitend als voorbeeld. Er kunnen derhalve hieraan geen rechten worden ontleend. Voor de berekening van de maandlast wordt standaard uitgegaan van 2% van de kredietlimiet.

Totale
Kredietbedrag
Termijn-
bedrag1
Jaarlijks
kostenpercentage2
Debetrentevoet*2 Duur krediet-
overeenkomst in
maanden3
Totale door de
consument te
betalen bedrag3
€5000€100,009,8%9,8%64€6.374
€10000€200,008,2%8,2%61€12.184
€15000€300,007,3%7,3%60€17.839
€25000€500,006,9%6,9%59€29.423

1) Voor de berekeningen is uitgegaan van een termijnbedrag van 2% van het kredietbedrag
2) Voor een doorlopend krediet geldt een variabele debetrentevoet, daarom is ook het jaarlijks kostenpercentage variabel.
3) Dit is een indicatie. Door een tussentijdse wijziging in de debetrentevoet kan dit hoger of lager uitvallen.* Om voor de getoonde rentetarieven in aanmerking te komen, zijn de volgende factoren van belang (onder voorbehoud van definitieve acceptatie door de bank):

 • U heeft een goed en bekend BKR
 • U heeft een dienstverband van langer dan één jaar en een contract voor onbepaalde tijd
 • Het gevraagde kredietbedrag valt ruim binnen de berekening van de leencapaciteit
 • U bent geen zelfstandig ondernemer
 • U bent niet thuis- of inwonend
 • U bent woonachtig en werkzaam in Nederland

Zijn de factoren afwijkend van uw situatie? Neem dan voor meer informatie contact met ons op.

Prospectus |  Tarieven |  Privacy statement |  Disclaimer |  Dienstverleningsdocument |  © 2015 A1B Plus-krediet